Termes i Condicions de Venda

SUSHI.MA - MENJAR JAPONÈS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Condicions de Venda

  1. ELS PRODUCTES I SERVEIS

La selecció de productes oferts en SUSHI.MA és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en el lloc Web, amb els límits d’estoc disponibles.

SUSHI.MA podrà decidir en cada moment l’oferta de Productes i Serveis en la Botiga, oferint nous Productes i Serveis (als que, llevat que s’estableixi una altra cosa, resulten d’aplicació aquestes Condicions de Venda) o deixant d’oferir qualsevol dels Productes i Serveis fins aleshores oferts a la Botiga.

Si l’usuari desitja adquirir un Producte o Servei només ha de seguir les indicacions que apareguin a la botiga, resultant d’aplicació qualsevol condició o terme que es mostri durant el procés de contractació del Producte o Servei concret.

  1. PREUS I FACTURACIÓ

Els preus dels Productes i Serveis es mostren a la Botiga en euros (llevat que s’especifiqui una altra moneda en relació a una transacció) i inclouen, en el seu cas, l’impost sobre el Valor Afegit en l’àmbit nacional. Les despeses i zones d’enviament estan detallades en l’apartat de Condicions d’Enviament.

SUSHI.MA es reserva el dret de modificar els preus dels Productes i Serveis en qualsevol moment, en tot cas aplicarà el preu en vigor en la Botiga en el moment de la realització de la comanda per l’usuari.

L’usuari serà sempre l’únic responsable de qualsevol aranzel o impost a la importació que pogués resultar d’aplicació per a la recepció del Producte o Servei, essent de la seva exclusiva responsabilitat conèixer els aranzels i/o impostos a la importació que li poden resultar d’aplicació abans de realitzar una compra a la Botiga.

 

  1. REGISTRE

Per efectuar la seva comanda, l’usuari haurà d’entrar com usuari al lloc web, mitjançant el seu usuari i contrasenya, en l’àrea de clients “El Meu Compte”. Si no és usuari del lloc web, l’usuari s’ha de registrar. A continuació, per a procedir a la comanda, l’usuari haurà de facilitar la informació que se li sol·liciti durant el procés, com ara direcció d’entrega i/o facturació i número d’identificació fiscal, seguint les instruccions que apareguin a la pantalla.

 

Pagament Segur


La nostra web utilitza el mètode de pagament segur amb certificat SSL. El certificat SSL evita que les persones amb males intencions interceptin transaccions, des d’una simple consulta de cerca, fins alguna cosa més com consultar les dades d’una targeta de crèdit, així s’evita el robatori de dades per suplantació o intercepció d’identitat.

La manera confirmar si una web té un certificat SSL és: buscar la icona amb el cadenat verd en la barra de navegació o fixar-se que en l’adreça URL, on es pot veure que comença per https en lloc d’http.

Passarel·la de pagament de 4b: En realitzar el pagament amb targeta VISA o Mastercard, el cobrament sobre la targeta s’efectuarà en el moment de realitzar la compra. En el cas que el TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online al client de l’anul·lació. Per a pagaments realitzats amb targetes emeses fora d’Espanya, és necessari que el banc emissor estigui acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES). No s’admetran pagaments amb targetes que no compleixin aquest requisit. Com a alternativa proposem el pagament per transferència. SUSHI.MA es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu en la targeta original. En aquests casos i si el client està interessat a progressar en la compra dels articles sol·licitarem una transferència bancària.

Pagament per Transferència: No es poden realitzar pagaments mitjançant transferència bancària excepte casos excepcionals.

Els mètodes de pagament seran: Per targeta de Crèdit / Càrrec en compte, o el pagament en recollida en el local.

Confirmació

En finalitzar la comanda, s’oferirà el resum d’aquest, perquè pugui ser revisat per l’Usuari abans de la seva acceptació. Una vegada acceptat la comanda per l’Usuari, una pantalla o correu electrònic confirmarà la tramitació correcta de la comanda. Addicionalment, l’Usuari podrà accedir a l’històric de les operacions realitzades a la Botiga, accedint a la secció corresponent del seu compte a la botiga o del seu perfil d’Usuari dins del lloc web “El meu Compte”.

Així mateix, en el termini més breu possible i no més tard vint-i-quatre (24) hores després d’acceptar la comanda, en compliment del que es preveu en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, es remetrà per correu electrònic a l’Usuari un justificant de recepció a l’adreça assenyalada en la comanda.

En relació a determinades transaccions, SUSHI.MA enviarà la factura a l’Usuari de manera automàtica per correu electrònic. En altres ocasions s’inclourà còpia física de la factura amb el producte enviat. En qualsevol cas, qualsevol Usuari podrà sol·licitar la corresponent factura mitjançant correu electrònic dirigit a SUSHI.MA@OUTLOOK.COM

Enviament i terminis de lliurament

Els productes es realitzen a mà, el termini de realització i enviament és de 48 hores.

Aquests terminis es computen sobre dies laborals -de dilluns a divendres- perquè SUSHI.MA es realitzen comandes de dilluns a diumenge (Dissabtes i Diumenges es realitzaran únicament al matí). En el cas que fos impossible l’enviament o s’efectués algun retard, SUSHI.MA es posarà en contacte amb l’usuari per a comunicar immediatament un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir aquest producte, procedir a la seva anul·lació i reemborsament de l’import d’aquest. En qualsevol cas, un retard en el lliurament respecte als terminis indicats no donarà dret al client a exigir cap indemnització.

A la recepció del producte el client ha de verificar el seu perfecte estat. Es considera que el producte no està en perfecte estat quan ha sofert desperfectes a causa del transport.

SUSHI.MA no es fa responsable d’un retard o pèrdua de l’enviament causat per persones alienes al contracte de transport, per l’Usuari o per força major.


Devolucions

Una vegada confirmada i pagada la comanda, no s’admeten devolucions. Els nostres productes són elaborats artesanalment i diàriament.

A la recepció del producte el client ha de verificar el seu perfecte estat. Es considera que el producte no està en perfecte estat quan ha sofert desperfectes a causa del transport.

Este comerciante se compromete a no permitir ninguna transacción que sea ilegal, o se considere por las marcas de tarjetas de crédito o el banco adquiriente, que pueda o tenga el potencial de dañar la buena voluntad de los mismos o influir de manera negativa en ellos. Las siguientes actividades están prohibidas en virtud de los programas de las marcas de tarjetas: la venta u oferta de un producto o servicio que no sea de plena conformidad con todas las leyes aplicables al Comprador, Banco Emisor, Comerciante, Titular de la tarjeta, o tarjetas. Además, las siguientes actividades también están prohibidas explícitamente: 

“Venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años”.

Ir arriba